Besöket

Ditt första besök tar ca 45 min och inleds med en anamnes. I undersökningen ingår tester som ligger till underlag för att komma fram till en diagnos. Utifrån diagnosen utformas en behandlingsplan om inga kontraindikationer föreligger.

I behandlingsplanen så ses kroppen som en helhet och bygger på orsaken till varför diagnosen uppkom. Behandlingsplanen innefattar även rådgivning gällande fysisk aktivitet, rehabiliteringsträning samt ergonomi.